Även om du är en försiktig bilförare så kan din bils vindruta spricka som en följd av oförutsedda händelser, såsom stenskott från bilar framför dig eller skador som en följd av andra grejer som träffar rutan. Låt inte den lilla skadan bli en lång spricka! Försök undvika att behöva byta vindruta.

Laga stenskott i vindrutan innan skadan blir en spricka

Om du upptäcker ett stenskott och ser till att åtgärda problemet direkt så kan du öka chansen att rutan kan lagas. Stenskott eller en liten spricka i vindrutan kan oftast lagas av experter, förutsatt att skadan inte hamnat direkt i förarens synfält. Annars får måste man byta vindruta.

Täck över stenskottet med tejp. Det kan förhindra att du behöver byta vindrutan.

Även om det är att rekommendera att en skadad vindruta åtgärdas av en firma med specialkompetens så finns det åtgärder som du kan vidta hemma under tiden som minskar risken för att skadan förvärras. Även om det inte är en långsiktig lösning så kan du täcka skadan med tejp – detta kan förhindra att smuts tränger in, samt även fukt vilket kan orsaka allvarliga skador om det fryser till. Detta är ännu ett skäl till varför hemreparations-kit inte rekommenderas av professionella glasreparatörer, eftersom dessa kan lämna kvar fukt även efter det att skadan åtgärdats.

Vindrutan – en del av bilens hållfasthet.

Eftersom din vindruta spelar en viktig roll för bilens strukturella hållfasthet så kan det vara farligt såväl för dig själv som för dina medtrafikanter att köra runt med en sprucken vindruta. Om detta inte är skäl nog att omedelbart laga din vindruta, så bör du ha i åtanke att sådana skador kan påverka resultatet vid en bilbesiktning. Även om små sprickor inte nödvändigtvis innebär att bilen underkänns vid en besiktning så gör större skador det, och du kan även finna att du stoppas av polisen om de upptäcker skadan.

Att byta en vindruta är inte hela världen, din självrisk täcker det mesta av kostnaden

I de flesta fallen så innebär en spricka i vindrutan att hela rutan måste bytas ut, men ett byte av vindruta är inte nödvändigtvis ett dyrt eller tidskrävande jobb – i synnerhet om reparationskostnaden täcks av din bilförsäkring. Proffs kan byta vindruta snabbt och säkert, samt se till att skydda bilens kaross under reparationen. I de flesta fall så kan du köra iväg redan en timme eller två efter avklarad reparation, så snart limmet som håller fast vindrutan har torkat.

En kvalitetsruta, ordentligt installerad av proffs, hjälper till att hålla dig och dina passagerare trygga och försämrar heller inte bilens värde då det är dags att sälja den.